ČŠI logo
vvd

Česká školní inspekce jako instituce zaměřená na hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání v České republice dlouhodobě svými aktivitami usiluje o podporu řízení vzdělávání a vzdělávací soustavy na evidence-based principech. Na základě svých zjištění a závěrů z různých typů národních i mezinárodních hodnoticích aktivit připravuje a k dalšímu využití zpřístupňuje relevantní data a informace. Česká školní inspekce ve svých výstupech usiluje o pohled na vzdělávací témata optikou situace v jednotlivých územích, tedy v krajích, okresech či v obcích s rozšířenou působností, a to v širším kontextu vzdělávacích souvislostí a faktorů, které vzdělávání ovlivňují. Cílem České školní inspekce je nabídnout odborné veřejnosti zajímavý nástroj využitelný při podpoře vzdělávání v České republice a při snahách o kontinuální zvyšování jeho kvality a efektivity ve vztahu ke všem relevantním souvislostem.


ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V DATECH

Čtenář a uživatel zde najde nejen velké množství jevů zobrazených v mapách, kdy intenzita jevu je zobrazena za kraj nebo okres, ale také celou řadu doprovodných analýz, které se rozdílné hodnoty napříč územím pokouší vysvětlit. Platforma vzdelavanivdatech.cz pak nabízí elektronické vizualizace těchto dat pro komfortní práci s důležitými zjištěními. Data a jejich vizualizace jsou průběžně doplňovány o další relevantní a důležité ukazatele.VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Prezentace je věnována výsledkovým datům žáků základních a středních škol získaných z národních (5. a 9. třídy) i mezinárodních šetření (PISA, PIRLS). Díky vizualizacím a široké škále dat nabízíme pedagogům, rodičům, odborné a široké veřejnosti přehledný přístup k informacím, které jsou zásadní pro pochopení současného stavu a trendů v našem vzdělávacím systému. Můžete vstoupit do světa dat a získat klíčové informace pro rozvoj a podporu vzdělávání v naší zemi.Výsledky měření tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol (prostřednictvím vybraných motorických testů) jsou určeny mimo jiné učitelům, žákům i jejich rodičům a mohou sloužit také jako podklad pro změny obsahu tělesné výchovy, pro rozšíření nabídky mimoškolních pohybových aktivit nebo jako doporučení žákům, čemu a jak se věnovat ve volném čase.MAPA STATISTICKÝCH SPÁDOVÝCH OBVODŮ

Mapa nabízí základní identifikační charakteristiky spádových obvodů 1. stupňů ZŠ a také přímý odkaz na profily škol v systému, kde jsou dostupné také hodnoticí inspekční zprávy České školní inspekce. Zobrazovaná mapa ukazuje tzv. statistické spádové obvody, které se mohou v některých případech od skutečných spádových obvodů lišit.